Ölkələr Üzrə Daşınma Haqqları

TARIFLƏR

1.5
USD

0q-dan 100q-dək

3
USD

100q-dan 200q-dək

3.5
USD

200q-dan 500q-dək

3.89
3.9 USD

500q-dan 750q-dək

4.5
3.9 USD

750q-dan 1kq-dək

4.5
3.9 USD

1kq və yuxarı

3.5 USD

5kq-dan 10kq dək